องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


มาฆบูชา วาเลนไทน์


เนื่องในวันมาฆบูชา วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ ในปี๒๕๕๗นี้ ตรงกับวันวาเลนไทน์ ซึ่งทางสากลยกให้เป็นวันแห่งความรักซึ่งได้เวียนมาบรรจบตรงกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนจึงถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญพี่น้อง พุทธศาสนิกชน คู่รัก อุบาสก อุบาสิกาทุกคนทุกท่าน เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้านท่านเพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต และครอบครัว และขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับพุทธศาสนิกชน คู่รัก อุบาสก อุบาสิกาทุกคนทุกท่าน ด้วยเทอญ