องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2556


การออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2556 โดยส่วนการคลังจะมีการบริการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนีบมอนุญาต ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่ออำนวยความสะดวก ก่ประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน