องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
รายงานผลตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ประกาศผลความพึงพอใจ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ประกาศ อบต. เรื่องการยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่
 
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562
      
 
  ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษ...
  การออกหน่วยบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2561
  ประชาสัมพันธ์การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี...
  โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ....
  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2557
  โครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน
  มาฆบูชา วาเลนไทน์
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.หลุ่งตะเคียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้