องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

  ประชาสัมพันธ์โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้งของศ...
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้ง
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.หลุ่งตะเคียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้