องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองลุง บ้านตาด่อน ม. 7 [ 20 ก.พ. 2560 ]
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น ม. 8 [ 20 ก.พ. 2560 ]
43 ประกาศราคากลางโครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแนวท่อเดิมถึงสระหนองประดู่ [ 20 ก.พ. 2560 ]
44 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 30 ธ.ค. 2559 ]
45 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]
46 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 30 ธ.ค. 2559 ]
47 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]
48 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร ปีพ.ศ.2560 [ 30 ธ.ค. 2559 ]
49 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 4 ก.ค. 2559 ]
50 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 17 มี.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13