องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๕๙ [ 19 ต.ค. 2558 ]
72 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]
73 เอกสารรายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]
74 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 9 มิ.ย. 2558 ]
75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใผ่นกเขา หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]
76 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 2 มิ.ย. 2558 ]
77 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]
78 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]
79 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร ปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]
80 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13