องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 9 มิ.ย. 2558 ]
72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใผ่นกเขา หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 9 มิ.ย. 2558 ]
73 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 2 มิ.ย. 2558 ]
74 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]
75 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]
76 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร ปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]
77 ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]
78 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมูี่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
79 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
80 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13