องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
91 สอบราคาโครงการขุดสระหนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 5 มี.ค. 2558 ]
92 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย ม.6 ถึงสามแยกหลุ่งตะเคียน [ 12 ม.ค. 2558 ]
93 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
94 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่นกเข้า หมู่ที่ 3 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
95 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
96 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
97 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
98 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
99 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
100 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20