องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
101 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมูี่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
102 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหล่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]
103 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ปิดกั้นลำห้วยแถลง บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 27 ส.ค. 2557 ]
104 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่14 [ 27 ส.ค. 2557 ]
105 สอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. (ฝายตาปุ่ม) บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 [ 27 ส.ค. 2557 ]
106 สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นคลองอีสานเขียว บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]
107 สอบราคาโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ คสล. ทางเข้าวัดโคกรักษ์ หมู่ 11 [ 27 ส.ค. 2557 ]
108 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระมะค่า ม.5 ถึง บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 7 ก.ค. 2557 ]
109 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองสาย ม.6 ถึง สามแยกหลุ่งตะเคียน [ 7 ก.ค. 2557 ]
110 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโนนเพ็ด ม.10 ถึง บ้านโนนรัง [ 7 ก.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20