องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
121 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมหลักพร้อมเททับหลังท่อแบบคสล.บ้านหนองสายหมู่ที่6 [ 7 ก.พ. 2557 ]
122 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กพร้อมเททับหลังท้อแบบคสล.บ้านสระมะคำหมู่ที่5 [ 7 ก.พ. 2557 ]
123 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนดินยกระดับเสริมผิวลูกรังพร้อมลงหินคลุกบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่4 [ 7 ก.พ. 2557 ]
124 สอบราคาจ้างโครงการขุคลอกสระตะเคียน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่3 [ 7 ก.พ. 2557 ]
125 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำในหมู้บ้านตะแกรง หมู่ที่2 [ 7 ก.พ. 2557 ]
126 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนกเขา [ 2 ก.ย. 2556 ]
127 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.ย. 2556 ]
128 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองสาย/สายทอง-แยกบ้านตาด่อน หมู่ที่7 [ 8 ส.ค. 2556 ]
129 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ [ 8 พ.ค. 2556 ]
130 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) 4 เครื่อง [ 3 พ.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20