วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฌ 2139 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงลานกีฬา บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ brother HL-3170CDW (ครุภัณฑ์เลขที่ 478-57-0020) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทพรมอัดลูกฟูก และผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว (ชื่อ-นามสกุล พร้อมตำแหน่ง) และตรายางหมึกในตัวจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ตำบลหลุ่งตะเคียน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯทุกหมู่บ้าน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็กสีเทา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขนาด 1.18 x 0.58 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง