วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้น ท่อประปาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาชุดพร้อมเครื่องประดับและแต่งหน้าสำหรับนางรำสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี อำเภอห้วยแถลง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 24 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ยข 2046 นครราชสีมา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น-บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มชนิดเหมาะกับน้ำดิบขุ่น จำนวน 27,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง