วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฌ 2139 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงลานกีฬา บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ brother HL-3170CDW (ครุภัณฑ์เลขที่ 478-57-0020) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทพรมอัดลูกฟูก และผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว (ชื่อ-นามสกุล พร้อมตำแหน่ง) และตรายางหมึกในตัวจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง