วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สหางนาแซง พร้อมถนนดินยกระดับผิวทางหินคลุก บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (โดยการเกรดปรับแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON รหัสครุภัณณฑ์ 478-63-0045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำลูกกุญแจอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกภายในอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง