วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋กภายในหมู่บ้าน บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 323-06 สายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านหนองนกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกด้านละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง