วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง Fire Ratting 4A5B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแกรง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียนตะเคียนทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากจุดเดิมไปทางโรงเรียนรักษ์ชาติประชาบำรุง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง