วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0035 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทผ้าปูโต๊ะ ผ้ามองตากูร์ กว้าง 62 นิ้ว ยาว 82 หลา จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางประเภทหมึกในตัว (ชื่อ-นามสกุล พร้อมตำแหน่ง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-007 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 8 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One แบบ ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง พร้อมเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง