วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบพกพา Dell ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาป้ายรณรงค์ห้ามเผาเพื่อป้องกันมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์ Samsung) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน บ้านสระมะค่า หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ยช 2046 นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัยผ้า (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง