วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน บ้านสระมะค่า หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ยช 2046 นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัยผ้า (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อเจลล้างมือ,อุปกรณ์ใส่เจลแอกลฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง