วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยการจัดซื้อโต๊ะพับเอกนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
เครื่องขายเสียง และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ตามโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บ้านกระทุ่มแท่น ม.8
20  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อจัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ Brother MFC-9140CND (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาท่าไทรบ้านตะเคียนทอง ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย ม.6(จากจุดเดิมหัวสะพาน-สามแยกหลุ่งตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อชุด Drum Original BROTHER DR-261 CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออะไหล่ปั้มน้ำรถดับเพลิงเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง