องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกเดือนเวียนไปแต่ละอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนสิงหาคมนี้ได้เคลื่อนที่มายัง อำเภอห้วยแถลง และได้กำหนดให้ตำบลหลุ่งตะเคียนได้เตรียมการจัดการต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะผู้ติดตาม และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดบ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒ บ้านตะแกรง ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา