องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 273 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]2
2 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]2
3 จดหมายข่าวการชำระภาษีการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 ข่าวฉบับที่ 1/2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]2
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]2
7 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]2
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]2
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]2
10 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]9
11 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]2
12 รายงานผลการประเมิน-ITA-ประจำปีงบประมาณ-2563 (เพิ่มเติม) [ 14 ก.ค. 2564 ]19
13 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]19
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]20
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]18
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2564 ]19
17 รับโอนพนักงาส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 17 มี.ค. 2564 ]16
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]15
19 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]17
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14