องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพะไลพัฒนา ม. 13 [ 20 ก.พ. 2560 ]
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง ม. 14 [ 20 ก.พ. 2560 ]
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา ม. 15 [ 20 ก.พ. 2560 ]
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง ม. 2 [ 20 ก.พ. 2560 ]
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซอยบ้านนางนิกุล เพ็ชรพูน บ้านตะแกรง ม. 2 [ 20 ก.พ. 2560 ]
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา ม. 3 ถึงบ้านโนนรัง [ 20 ก.พ. 2560 ]
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย ม. 6 [ 20 ก.พ. 2560 ]
38 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองลุง บ้านตาด่อน ม. 7 [ 20 ก.พ. 2560 ]
39 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแท่น ม. 8 [ 20 ก.พ. 2560 ]
40 ประกาศราคากลางโครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแนวท่อเดิมถึงสระหนองประดู่ [ 20 ก.พ. 2560 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13