องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
81 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมูี่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
82 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 14 [ 2 ธ.ค. 2557 ]
83 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]
84 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นคลองอีสานเขียว บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่1 [ 27 ส.ค. 2557 ]
85 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านสระมะค่า ม.5 ถึง บ้านสรศักดิ์ ม.4 [ 7 ก.ค. 2557 ]
86 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ปี พ.ศ.2557 [ 5 พ.ค. 2557 ]
87 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ๙ ประเภท [ 24 ม.ค. 2557 ]
88 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]
89 เอกสารรายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]
90 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13