องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

คณะผู้บริหาร


นายซ้อน กองศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 044-938864 ต่อ 21, 083-4482440


นายสมศักดิ์ เชื้อจันอัด
นายบุญเลิง สุดตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 044-938864 ต่อ 21, 091-3434574
โทร. 044-938864 ต่อ 21, 089-5847499

นางศิรินญาร์ พานไธสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 044-938864 ต่อ 21,​ 061-5813697