องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


มาฆบูชา วาเลนไทน์


เนื่องในวันมาฆบูชา วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ ในปี๒๕๕๗นี้ ตรงกับวันวาเลนไทน์ ซึ่งทางสากลยกให้เป็นวันแห่งความรักซึ่งได้เวียนมาบรรจบตรงกัน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนจึงถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญพี่น้อง พุทธศาสนิกชน คู่รัก อุบาสก อุบาสิกาทุกคนทุกท่าน เข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้านท่านเพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต และครอบครัว และขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับพุทธศาสนิกชน คู่รัก อุบาสก อุบาสิกาทุกคนทุกท่าน ด้วยเทอญ
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27