องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]25
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]23
4 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เสียภาษีดีเด่น และผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]16
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]30
6 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2566 ]22
7 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]38
8 ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]48
9 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง(เวลา 12.00 น. - 13.00 น.) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]48
10 จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]39
11 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]34
12 ประชาสัมพันธ์การให้บริการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]36
13 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]31
14 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]37
15 ประกาศ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]32
16 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]46
17 ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 3 ต.ค. 2566 ]33
18 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]41
19 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ค. 2566 ]87
20 ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2566 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19