องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.หลุ่งตะเคียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

  ออกสำรวจป้ายและสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
  มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียภาษีดีเด่น และผู้สน...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ถนนทางหลวงชนบทนครราชส...
     
     

 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 99 หมู่ที่ 15 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
โทร/โทรสาร 0-4493-8864-5
E- mail: admin@lungtakian.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign