องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)

- แบบคำขอบริการตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้

- แบบบริการซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

- สายตรงนายก

- สายตรงปลัด

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง