องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

บริการออนไลน์ (E-Service)

- แบบคำขอบริการตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้

- แบบบริการซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

- สายตรงนายก

- สายตรงปลัด

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง