องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ...[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะด้วยหลัก3Rปร...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 8]
 
  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 50]
 
  อบต.หลุ่งตะเคียน จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมการออกพ่นหมอกควันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 74]
 
  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 71]
 
  ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข อบต.หลุ่งตะเคียน ออกพ่นห...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 48]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 71]
 
  อบต.หลุ่งตะเคียน ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเ...[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 47]
 
  อบต.หลุ่งตะเคียน ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเ...[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 45]
 
  ออกสำรวจป้ายและสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 75]
 
  มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียภาษีดีเด่น และผู้สน...[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 149]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11