องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
  สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้า...[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 44]
 
  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เสียภาษีดีเด่น และผู...[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 122]
 
  ออกสำรวจป้าย และสำรวจผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ประจำ...[วันที่ 2023-12-15][ผู้อ่าน 39]
 
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ...[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะด้วยหลัก3Rปร...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 28]
 
  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 75]
 
  อบต.หลุ่งตะเคียน จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 97]
 
  กิจกรรมการออกพ่นหมอกควันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 94]
 
  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 101]
 
  ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข อบต.หลุ่งตะเคียน ออกพ่นห...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 68]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 91]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12