องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
  โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มกี่กระตุก บ้านสายทอง ม.6[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 6]
 
  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 35]
 
  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผ...[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 7]
 
  งานช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตาม...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 12]
 
   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 349]
 
  ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกองทุนผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 238]
 
  มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 258]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตตำบลหลุ่งตะเคียนที่ประชาชนสาม...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 9]
 
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต. หลุ่งตะเคียน[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์...[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 274]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11