องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 งาน สาธารณสุข (ด้านบริหารจัดการขยะ) สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน นำโดยนายบุญเลิง สุตา เลขาฯนายกอบต.หลุ่งตะเคียน นายฉัตรมงคล จ่า รักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายมนต์ชัย ตาไธสง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และคณะ ได้ออกสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน(ข้อมูลเดิม)(RE-X-RAY)ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27