องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง DM-HT[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปั...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะด้วยหลัก3Rปร...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 33]
 
  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโร...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการสร้างแรงจูงใจเพื่อสตรีไทยร่วมใจป้องกันมะเร็...[วันที่ 2023-07-23][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการทัตสุขภาพในเด็ก 0-12 ปี [วันที่ 2023-07-20][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาบทบาทสตรี การท...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 0]
 
  โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 2]
 
  อบต.หลุ่งตะเคียน จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการโคราชเมืองสะอาด 2566[วันที่ 2023-06-16][ผู้อ่าน 2]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14