องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 ก.พ. 2565 ]121
2 มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 ต.ค. 2564 ]92
3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 18 ม.ค. 2564 ]117
4 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ [ 12 ม.ค. 2564 ]116
5 มาตรการป้องกันการขัดกัน [ 6 ม.ค. 2564 ]93
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 29 ธ.ค. 2563 ]89
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 21 ธ.ค. 2563 ]90
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]84