องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ