องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ