องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]32
2 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ก.ย. 2563 ]33
3 เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ก.ย. 2563 ]33
4 เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในตำบลหลุ่งตะเคียนพ.ศ.2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]31
5 ข้อบัญญัติประปา [ 23 พ.ค. 2560 ]33
6 รายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณ2560 [ 13 ก.ย. 2559 ]34
7 ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๕๙ [ 19 ต.ค. 2558 ]33