องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]6
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]196
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]216
4 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ก.ย. 2563 ]172
5 เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ก.ย. 2563 ]175
6 เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในตำบลหลุ่งตะเคียนพ.ศ.2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]178
7 ข้อบัญญัติประปา [ 23 พ.ค. 2560 ]159
8 รายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณ2560 [ 13 ก.ย. 2559 ]203
9 ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๕๙ [ 19 ต.ค. 2558 ]215