องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 
2.รายงานประมาณการรายรับ-ปี-2565
3.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี 2565
4.รายงานประมาณการรายจ่าย-ปี-2565
5.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป-ปี-2565
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ