องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 
รายงานประมาณการรายรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานประมาณการรายจ่ายแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ