องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]13
2 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 4 ธ.ค. 2566 ]9
3 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำ 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]12
4 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี อบต.หลุ่งตะเคียน [ 6 ต.ค. 2566 ]5
5 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]55
6 นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร งานทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]159
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 7 ต.ค. 2564 ]205
8 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]156
9 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]158
10 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคคลภายนอกหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]157
11 นโยบายและกลยุทธการบริหารงานบุคคล [ 9 เม.ย. 2564 ]147
12 อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]161
13 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]155
14 ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม-และจิตสำนึก-2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]156
15 แผนการส่งเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]152
16 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]153
17 โครงการวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ค. 2563 ]148
18 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคคลภายนอกองค์กร [ 30 เม.ย. 2563 ]156
19 ิกิจกรรมทำ MOU รักษาศิล 5 [ 20 ม.ค. 2563 ]204
20 ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 17 ม.ค. 2563 ]152
 
หน้า 1|2