องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]20
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]19
3 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณเดือนมีนาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]19
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]19
5 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]19
6 งบเดือน ก.ค.(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 19 ก.ย. 2555 ]20
7 งบเดือนธันวาคม(รายงานทางการเงินประจำเดือน) [ 17 ก.พ. 2555 ]21
8 รายงานทางการเงินปี53(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 7 ธ.ค. 2554 ]19
9 รายงานการเงิน(งบปี53)(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 22 พ.ย. 2554 ]21