องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]13
2 ประกาศ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) [ 25 ต.ค. 2566 ]29
3 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]31
4 ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]25
5 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]25
6 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) [ 7 ก.ค. 2566 ]24
7 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]28
8 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 [ 3 ก.ค. 2566 ]29
9 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]32
10 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]33
11 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]35
12 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]37
13 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]20
14 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2566 ]27
15 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]37
16 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]35
17 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]40
18 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) [ 19 ม.ค. 2566 ]37
19 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]37
20 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 [ 3 ม.ค. 2566 ]31
 
หน้า 1|2