องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) [ 19 ม.ค. 2566 ]2
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]3
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]8
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]10
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]20
6 รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]107
7 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]44
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]101
9 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณเดือนมีนาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]136
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]97
11 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]102
12 งบเดือน ก.ค.(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 19 ก.ย. 2555 ]101
13 งบเดือนธันวาคม(รายงานทางการเงินประจำเดือน) [ 17 ก.พ. 2555 ]101
14 รายงานทางการเงินปี53(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 7 ธ.ค. 2554 ]101
15 รายงานการเงิน(งบปี53)(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 22 พ.ย. 2554 ]102