องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 พ.ค. 2567 ]2
2 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 7 พ.ค. 2567 ]2
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 3 เม.ย. 2567 ]9
4 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]18
5 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]43
6 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]26
7 ประกาศ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) [ 25 ต.ค. 2566 ]44
8 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]49
9 ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]38
10 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]38
11 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) [ 7 ก.ค. 2566 ]39
12 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]41
13 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 [ 3 ก.ค. 2566 ]41
14 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]45
15 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]46
16 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]50
17 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]48
18 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]33
19 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2566 ]41
20 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]49
 
หน้า 1|2