องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]76
2 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]14
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]70
4 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณเดือนมีนาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]85
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]66
6 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]70
7 งบเดือน ก.ค.(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 19 ก.ย. 2555 ]70
8 งบเดือนธันวาคม(รายงานทางการเงินประจำเดือน) [ 17 ก.พ. 2555 ]74
9 รายงานทางการเงินปี53(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 7 ธ.ค. 2554 ]70
10 รายงานการเงิน(งบปี53)(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 22 พ.ย. 2554 ]71