องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ