องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ