องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ระหว่างบ้านสายทอง - บ้านกระทุ่มแท่น [ 11 พ.ย. 2565 ]9
2 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]8
3 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 27 ต.ค. 2565 ]8
4 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง [ 10 ส.ค. 2565 ]48
5 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์-บ้านโคกซาด [ 10 ส.ค. 2565 ]51
6 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 10 ส.ค. 2565 ]46
7 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 10 ส.ค. 2565 ]53
8 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 10 ส.ค. 2565 ]43
9 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น-บ้านสายทอง [ 10 ส.ค. 2565 ]42
10 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหนองนกเขา - บ้านตาด่อน [ 2 ส.ค. 2565 ]45
11 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด จากถนนลาดยางถึงทางไปบ้านโนนรัง [ 2 ส.ค. 2565 ]44
12 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลุ่งตะเคียน ม.1 ไปฝายโนนตูม [ 2 ส.ค. 2565 ]51
13 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านไผ่นกเขา - บ้านโนนรัง [ 2 ส.ค. 2565 ]46
14 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี่ยงหมู่บ้านตะแกรง เชื่อมถนนสาย นม 3041 บ้านตะแกรง [ 2 ส.ค. 2565 ]49
15 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านพะไลพัฒนา จากจุดเดิม ไประบบประปา [ 2 ส.ค. 2565 ]44
16 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปาบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ค. 2565 ]86
17 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 27 มิ.ย. 2565 ]69
18 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกรักษ์ ต่อจากจุดเดิมไปทางโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง [ 27 มิ.ย. 2565 ]75
19 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 16 มิ.ย. 2565 ]90
20 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงลานกีฬาบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2565 ]96
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13