องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือน มีนาคม 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]49
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]53
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]49
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]46
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]44
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]47
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]48
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]165
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]147
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]150
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]150
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]143
13 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]154
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]155
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]153
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]154
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2560 (1) [ 31 ต.ค. 2560 ]152
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2560 (2) [ 31 ต.ค. 2560 ]154
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]197