องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ