องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ