องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการขุดบ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กันเงินเพื่อดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567) [ 31 มี.ค. 2567 ]15
2 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ [ 24 เม.ย. 2566 ]63
3 ประชุมโครงการป้องกันและอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]58
4 การประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]47
5 ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียท่วมถังภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2565 [ 16 ก.พ. 2565 ]170
6 ประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงยบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]154
7 กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]303
8 การประชุมประชาคมขอมิติจัดตั้งพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2563 ]394