องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงยบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

ประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่าจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในตำบลหลุ่งตะเคียน มีจุดใดบ้าง มีวิธีการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมี นายอภิวัตน์ พะนะลาภ กำนันตำบลหลุ่งตะเคียน/ประธานศูนย์ประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นประธานในการประชุม    เอกสารประกอบ

ประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงยบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ