องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ