องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียท่วมถังภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียท่วมถังภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ราษฎรภายในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕    เอกสารประกอบ

ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียท่วมถังภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ