องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]1
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]5
4 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ระหว่างเดือนตุลาคม 65-มีนาคม 66) [ 3 เม.ย. 2566 ]40
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]41
6 แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ [ 19 ต.ค. 2565 ]42
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]143
8 สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]138
9 แผนพัฒนาของหน่วยงาน [ 18 เม.ย. 2565 ]134
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิ่มเติม [ 18 เม.ย. 2565 ]128
11 ติดตามแผนปีงบประมาณ2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]153
12 รายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ.2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]129
13 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]144
14 แผนการดำเนินงานประจำปี2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]199