องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]176
2 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2564 [ 14 เม.ย. 2564 ]165
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 ม.ค. 2563 ]160
4 ประกาศมาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 4 ธ.ค. 2562 ]159
5 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 6 พ.ย. 2562 ]151
6 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 9 ต.ค. 2562 ]155